Kosteustutkimukset

Mittaamme rakenteiden kosteudet luotettavasti ja ammattitaidolla.

Pintamittaus on suuntaa antavaa tutkimus rakenteiden kosteustilasta, pinnoitetta rikkomatta. Menetelmää käytetään runsaasti esim. märkätilojen kartoituksessa, jolloin vesieristeeseen tai mattoon ei voida porata reikiä.

Pintamittausta käytetään myös taloyhtiöiden teettämissä ennaltaehkäisevissä märkätilojen kartoituksissa.

Pintakosteudentunnistimilla voidaan rajata hyvinkin tarkasti alueita, jolla kosteus on normaalia korkeampi, esim. seiniin nousseen kosteuden korkeus rakenteessa.

Kosteusmittaukset ammattitaidolla

Pintamittauksen toimenpiteet

Mikäli rakenteissa havaitaan kohonneita mittausarvoja, joudutaan pinnoitteita ja rakenteita usein myös avaamaan kosteusvahingon syyn selvittämiseksi. Myös mittaukset porareiästä tai puurakenteen piikkimittaukset tulevat usein mukaan siinä vaiheessa.

Rakenteiden kosteuskartoitus

Suoritetaan pääosin poratuista rei'istä vahinkoalueen ympäristöstä. Kartoitus tehdään niin laajasti, että kuiva rakenne löydetään. Tällöin voidaan vahinkoalue rajata esim. pohjapiirrokseen mm. vakuutustarkastajan käyttöön.

Kartoituksen tarkoituksena on kantavien rakenteiden, tiili- ja betonirakenteiden, sekä eristemateriaalien mittaushetken kosteuden selvittäminen.

Raportointi

Tehdään kirjallinen kartoitusraportti tai mittauspöytäkirja. Raportista selviää yhteys- ja osoitetietojen lisäksi vahingon aiheuttaja sekä vahingon laajuus.

Raportissa on myös tarvittava määrä valokuvia kohteesta sekä usein myös pohjapiirros vahinkoalueesta.

Raportit toimitetaan yleensä parin päivän kuluessa sähköpostilla asianomaisille henkilöille. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan tilanteen vaatimalla nopeudella.