Asbestityöt

Yrityksemme koulutetut työntekijät suorittavat luvanvaraiset asbesti- ja asbestipurkutyöt ammattimaisella otteella ja asbestityöhön hyväksytyllä asianmukaisella kalustolla.

PK Kuivaus huolehtii, että rakennuksen asbesti ja muut haitta-aineet tutkitaan ja niitä käsitellään oikein. Oikeilla purku- ja käsittelytoimenpiteillä varmistetaan tilojen käyttäjien ja asbestipurkutyön henkilöstön turvallisuus.

PK Kuivauksella on aluehallintoviraston työsuojelun myöntämä lupa tehdä asbestipurkutöitä. Luvan saamisen edellytyksenä on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta ja purkutyöhön soveltuvat henkilösuojaimet, välineet sekä laitteisto. 

Tämän lisäksi valtuutuksen saamisen edellytyksenä on ilmankäsittelykoneiden ja työvälineiden asianmukaiset huoltotilat. PK Kuivauksella on oma erillinen huoltotila, joka on alipaineistettu siten ettei ympäristöön pääse leviämään asbestipölyä.

Käytössämme ovat nykyaikaiset työkalut- ja koneet, kuten alipaineistajat ja jatkuva alipaineen mittauslaitteisto. Purkutöiden jälkeen tilojen puhtaus varmistetaan asbestimittauksella, josta tehdään analyysilausunnon sisältävä asiakirja. PK Kuivaus suorittaa purkutyön jälkeiset ilman puhtauden varmistamistavat mittaukset omalla siihen vaadittavalla laitteistolla. Mittauksen suorittava henkilökunta on ammatilliselta osaamiseltaan pätevä näytteiden ottamiseen ja niiden arviointiin. 

Palvelu ammattitaidolla

Asbesti

Tyypillisiä paikkoja jossa asbestia voi esiintyä ovat esim. porraskäytävän tai kylpyhuoneen seinillä käytetyt tasoiteaineet ja maalit. Lisäksi mm. lattian muovimattojen liimoissa voi esiintyä asbestia.

Rakennusmateriaaleja joissa on käytetty asbestia:

  • Lämmöneristemassat (putket ja varaajat)
  • Vesi- ja viemäriputket
  • Ruiskueristeet (katot, ilmanvaihtokanavat)
  • Asbestisementtituotteet (katto- ja seinälevyt)
  • bitumituotteet (liimat,maalit, huopakatteet, vedeneeristysaineet)
  • Tasoitteet (Julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit
  • Lattiamateriaalit (vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat)

Asbestikartoitus

Suomen lainsäädännön mukaan kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin kiinteistöihin tulee tehdä asbestikartoitus ennen remonttia, vaikka kyseessä olisi pienempikin purkutyö.

Asbestikartoituksen avulla tutkitaan onko kiinteistön rakennusmateriaaleissa käytetty asbestia. Asbestikartoituksen tulee tehdä kaikille pinnoille mihin korjaus- tai purkutyö kohdistuu.  

Asbestikartoituksen voi suorittaa ainoastaan henkilö, joka omaa riittävän perehtyneisyyden asbestiin ja sen rakentedeiden purkamiseen. PK Kuivauksen työntekijät ovat koulutettu ja päteviä tekemään kartoituksen.

Kartoitus suoritetaan PK Kuivauksen omalla asianmukaisella ja hyväksytyllä kalustolla. Näytteet tutkitaan ja analysoidaan akkreditoidulla testauslaboratoriolla ja tutkimuksista laaditaan asbestikartoitusraportti, joka dokumentoidaan.

Asbestipurkutyöt

Asbestipurkutyöt ovat luvan varaista työtä. PK Kuivauksella on voimassa olevat asbestipurkuluvat sekä omat asbestipurkutyöhön tarkoitetut ja asianmukaiset huoltotilat,joka on nykypäivänä edellytyksenä asbestipurkutyön toteuttamiselle.

PK Kuivaus tekee asbestipurkutyöt omalla kalustolla ja tarvittavalla välineistöllä. Purkutyön suorittavat purkutyöhön koulutettu henkilökunta, joiden henkilökohtaiset suojukset ovat lain mukaisesti hyväksytyt. 

PK Kuivaus toimittaa asbestipurkutyöhön tarvittavan ennakkoilmoituksen työsuojeluviranomaisille, johon merkitään mm. tiedot purkutyötä tekevistä työntekijöistä, sekä vaadittavan turvallisuussuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteet työturvallisuuden varmistamiseksi. Painotamme erityisesti suojausten ja osastointien korkeaa laatua, jotta työmaalta ei pääse leviämään pölyhaittaa osastointien ulkopuolelle.